Jornada: "El sector econòmic TIC a Catalunya" 15 de novembre 09:00 Auditori Fundació Josep Irla

Jornada: "El sector econòmic TIC a Catalunya"
15 de novembre 09:00 Auditori Fundació Josep Irla

9 h ACREDITACIONS

––
9.30 h BENVINGUDA
Jaume Oliveras, secretari general de Governació
i Administracions Públiques

––

9.45 h EL VALOR ESTRATÈGIC DEL SECTOR TIC
PER A L'ECONOMIA CATALANA

David Ferrer,
regidor de Promoció Econòmica de Vallirana
Alfons Rubio, gerent del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya de Vilanova
Josué Sallent,
director general de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Modera Jaume Puig, enginyer consultor en TIC

––
11.30 h Pausa per al cafè

––
11.45 h LEGISLACIÓ I SECTOR TIC A CATALUNYA
Marcel Coderch, vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
Carles Lloveras,
cap de l'àrea de serveis jurídics de LOCALRET
Oriol Torruella, advocat especialitzat en Telecomunicacions
Xavier Urios, cap de l'Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya
Modera Robert Rubió, advocat expert en Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

––
13.15 h Pausa per dinar

––
15.15 h FORMACIÓ I SECTOR TIC A CATALUNYA
Joan Badia,
director general d'Innovació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Dídac López,
president de l'Associació de Tècnics d'Informàtica de Catalunya
Miquel Ramírez, degà del Col·legi d'Enginyers Superiors de Telecomunicacions de Catalunya
Josep Solé, president de l'Associació Catalana d'Informàtics de la Formació Professional
Modera Jordi Vilanova, vicepresident de l'Associació Catalana pel Programari Lliure

––
16.45 h MODEL ECONÒMIC DEL SECTOR TIC A CATALUNYA
Ernest Cid, premi nacional de Telecomunicacions 2008
Eduard Elias, degà fundacional del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya
German Loewe, professor associat de la UB i director fundador de Netquets
Jaume Rey, director de Panasonic Provideo Broadcast Europe
Modera Roger Parera, enginyer especialista en TIC

––
18.15 h Cloenda
Jordi Bosch,
secretari de Telecomunicacions i Societat  de la Informació de la Generalitat de Catalunya